Reklamasjoner

REKLAMASJONSRUTINER!

 
Norsk Royal As bestreber seg alltid å levere kvalitetsprodukter i henhold til bestilling. Dersom produkt ikke er som forventet beklager vi dette. Eventuell reklamasjon må fremsettes skriftlig snarest.
 
 
Sluttbruker/Kunde:
Reklamasjoner fremmes til byggevareutsalg/selger av aktuell vare.

 
Krav til dokumentasjon og rutiner varierer hos den enkelte utsalgssted. For at Norsk Royal As skal kunne behandle en reklamasjonsforespørsel fra byggevareutsalg, er vi avhengige av følgende informasjon:
 
  • – Kjøpskvittering
  • – Beskrivelse av grunnlag for reklamasjonen
  • – Bildeunderlag
  • Reklamasjonen leveres på Epost til: post.handel@norskroyal.no
  • Dersom ovenstående punkter ikke er tilstrekkelig dokumentert, vil ikke reklamasjon bli behandlet.