Royalolje Kledning

Norsk-Royal-Kledning-10L-2000px-rgb

Farge
Klar RO-0 Brun RB-10 Rød RR-20 Oker RY-20 Grå RG-25 Setersort RS-25

Emballasje
0,75 ltr 5 ltr 10 ltr 25 ltr

Fordelene

Bruksområder

informasjon

Transparent behandling til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert trevirke (kledning og takbord). Anbefales også brukt som første gangs behandling på alle royalimpregnerte kappflater (inkl terassebord).
 

spørsmål og svar - Royalolje Kledning

Utvendig vedlikeholdsolje på tidligere royalimpregnerte kledning og takbord. Anbefales også brukt som første gangs behandling på alle royalimpregnerte kappflater (inkl terrassebord).

Sjekk alltid produsentens FDV før behandling. Tips: til terrassegulv anbefaler vi Royalolje Terrasse som vedlikeholdsolje.

Royaloljen er basert ut fra linolje (vegetabilsk olje). Linoljen er en av de oljene som har best penetrerende effekt (mettning) i trevirke. Oljen er også tilsatt sopphindrende midler, fortykningsmidler og gir en vannavvisende overflate. Oljen er også tilsatt pigmenter (Klar, er uten pigmenter).

Royalolje Kledning er en transparent (ikke dekkende) olje som leveres i Klar RO-0 (uten pigmenter), Brun RB-10, Rød RR-20, Oker RY-20, Grå RG-25 og Setersort RS-25. Siden oljen er transparent, påvirker fargen i underlaget også sluttresultatet.

Alle farger leveres i 0,75 ltr, 5 ltr, 10 ltr og 25 ltr emballasje/innhold. (25 ltr leveres i plastkanne, de øvrige i metallspann)

Nei, det eneste som kan anbefales er videre vedlikehold med pigmentert/upigmentert royalolje. Malingsleverandører tar forbehold for sluttresultatet ved overmaling på royalimpregnert trevirke.

På uhøvlet kledning brukes oljen slik den er i spannet. På høvlet kledning/takbord, anbefales det å tynne oljen med ca 20-30% White Spirit.

En kan bruke pensel, rull eller sprøyte. Det er viktig å etterstryke flaten etter påføring, uavhengig av hvilket verktøy du bruker.
Tips: Viktig å dekke flater hvor en ikke ønsker søl/drypp.

White Spirit. Tips: Viktig å lese avfallshåndtering på produktets

Ja, det er viktig å få rørt oljen godt opp både før og under arbeidet. Dette gjelder alle varianter, slik at en får fordelt innholdet (sopphindrer, fortykkningsmiddel og pigmenter) i hele massen. Tips: bruk en blandevisp til drill.

Ja, har Du flere spann som skal brukes på en og samme flate, anbefales det å blande oljen sammen. Tips: bruk gjerne en rullebøtte som en tømmer/blander innholdet i. 

Ja, dette for å unngå overlapping (synlige skjøter) på flaten. Tips: ta gjerne 2-3 bordlengder og stryk disse til endes.

Da er det viktig å få en naturlig avslutning. Ferdigbehandle hele klednings lengder. Tips: Ha igjen litt olje som kan blandes med det nye spannet. Vi beregner ca 6 – 7 m2 (pr strøk) pr ltr. Avhenger av hvor sugende underlaget

Ca 1 døgn (23°C og 50% luftfuktighet). Tips: Viktig at oljen strykes godt av overflaten etter påføring. En vil da unngå sjikt som føles ”klisset/ikke tørker”

1-2 strøk er å anbefale ved behov. Det er trevirket som selv avgjør hvor mye det ”suger” til seg. Det er viktig å stryke godt av overskytende olje på trevirket. På de mest utsatte flatene (sør/vest), bør en vurdere 2 strøk.

Ja, alle kappflater anbefales å første gangs behandle med Royalolje Kledning. Dette for å ”mette” kappflaten, slik at den hindre fuktopptak. Sjekk alltid produsentens FDV.

Nei, alle flater (utenom kappflater) skal være ferdigbehandlet fra produsent. Tips: på kappflatene brukes Royalolje Kledning i tilsvarende farge som kledningsbordene har. Sjekk alltid produsentens FDV.

Ja, underlaget må være rent, tørt (< 17% RF) og fast før behandling. Dette er også viktig for å unngå angrep av svertesopp.

Tips: Bruk gjerne en fuktmåler for å sjekke at underlaget er tørt (om underlaget har høyere fuktinnhold, så vil dette hindre oljen i å trekke inn).

Nei, anbefaler å bruke hageslange pluss myk vaskekost. Dette for å unngå at en kan flise opp trevirket, og at en kan fjerne ”bunnfargen”.

Tips: Bruk rent vann. Trenger en rengjøringsmiddel, så skal en ikke bruke sterker rengjøringsmiddel enn husvask (i riktig blandingsforhold). Kraftigere rengjøringsmiddel kan blant annet lage ”skjolder” i underlaget. 5 – 10 år, men dette kan variere ut fra hvor utsatt flaten er. Tips: Med hyppig vedlikehold (årlig rengjøring), vil en ha et enklere vedlikehold.

Nei, anbefaler at en holder seg til ett og samme produkt pr behandling/flate. Dette for å unngå farge-/kvalitet forskjell.

Ja om Du ikke ønsker mer pigmenter, men kun vil friske opp de pigmentene som allerede er i flaten. Tips: Ved bruk av Klar RO-0 vedlikeholds olje på upigmentert royalolje kledning, vil kledningen bli naturlig ”værgrå” i farge.

Nei. Det er ikke å anbefale, pga oljen er transparent og gammel farge vil sladre gjennom. En kan også risikere at enkelte flater trekker mer/mindre olje/pigmenter en andre flater. En vil da risikere et skjoldet sluttresultat.

Det mest synlige tegnet, er at tørt underlag trekker til seg fuktighet/vann.

Uttørket harpiksutslag bør børstes/skrapes bort. Tips: Ikke prøv å fjern ”fersk/myk” harpiks. Vent til den har krystalisert seg.

Ja, oljen kan lagres frostfritt, lukket og stående. Tips: Rist gjerne opp spannet med jevne mellomrom for å unngå for mye bunnfall ved lagring.Nei, flytende olje skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder.