Royalolje Terrasse

Farger
Klar Brun Grå

Emballasje
3 ltr

Fordelene

Bruksområder

informasjon

Royalolje terrasse er en høykvalitet royalolje tilsatt sopphindrende midler for utendørs bruk.

Transparent behandling til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert terrassebord.

Kan også brukes på trykkimpregnert, varmebehandlet tre, kebony, lerk og eldre kreosotbehandlet treverk.

Bilder

spørsmål og svar - Royalolje Terrasse

Utvendig vedlikeholdsolje på tidligere royalimpregnerte terrassebord,
men også til bruk på alle terrassebord hvor en kan bruke olje. Oljen kan også brukes som vedlikeholdsolje på
trevirket i hagemøbler, blomsterkasser og div. Sjekk alltid produsentens FDV før behandling. Tips: til kledning
og takbord anbefaler vi Royalolje Kledning som vedlikeholdsolje.

Royaloljen er basert ut fra linolje (vegetabilsk olje). Linoljen er en av de oljene som har
best penetrerende effekt (mettning) i trevirke. Oljen er også tilsatt sopphindrende midler, fortykningsmidler og
gir en vannavvisende overflate. Oljen er også tilsatt pigmenter (Klar, er uten pigmenter).

Royalolje Terrasse er en transparent (ikke dekkende) olje som leveres i
Klar (uten pigmenter), Brun og Grå. Siden oljen er transparent, påvirker fargen i underlaget sluttresultatet.

3 ltr emballasje/innhold (metallspann)

Nei, en må da først fjerne ”hinnen” som vil hindre oljen
i å trekke ned i materiale. Tips: bruk en terrassebeisfjerner.

En kan bruke pensel, rulle, malepute eller sprøyte. Det er viktig å etterstryke
flaten etter påføring, uavhengig av hvilket verktøy du bruker.
Tips: Viktig å dekke flater hvor en ikke ønsker søl/drypp.

White Spirit. Tips: Viktig å lese avfallshåndtering på
produktets FDV.

Ja, det er viktig å få rørt oljen godt opp både før og under arbeidet. Dette gjelder
alle varianter, slik at en får fordelt innholdet (sopphindrer, fortykkningsmiddel og pigmenter) i hele massen.
Tips: bruk en blandevisp til drill.

Ja, har Du flere spann som skal brukes på en og samme flate,
anbefales det å blande oljen sammen. Tips: bruk gjerne en rullebøtte som en tømmer/blander innholdet i.

Ja, dette for å unngå overlapping (synlige skjøter) på flaten. Tips: ta
gjerne 2-3 bordlengder og stryk disse til endes.

Da er det viktig å få en naturlig avslutning. Ferdigbehandle hele
lengder. Tips: Ha igjen litt olje som kan blandes med det nye spannet.

Vi beregner ca 20 m2 (pr strøk) på en 3 ltr. Avhenger av hvor sugende
underlaget er.

Ca 1 døgn (23°C og 50% luftfuktighet). Tips: Viktig at oljen
strykes godt av overflaten etter påføring. En vil da unngå sjikt som føles ”klisset/ikke tørker”

1-2 strøk er å anbefale ved behov. Det er trevirket som selv avgjør hvor mye det
”suger” til seg. Det er viktig å stryke godt av overskytende olje på trevirket.

Ja, alle kappflater
anbefales å første gangs behandle med Royalolje Kledning. Dette for å ”mette” kappflaten, slik at den hindre
fuktopptak. Sjekk alltid produsentens FDV.

Nei, alle flater
(utenom kappflater) skal være ferdigbehandlet fra produsent. Tips: på kappflatene brukes Royalolje Kledning i
tilsvarende farge som terrassebordene har. Sjekk alltid produsentens FDV.

Ja, underlaget må være rent, tørt (< 17% RF) og fast før behandling.
Dette er også viktig for å unngå angrep av svertesopp.
Tips: Bruk gjerne en fuktmåler for å sjekke at underlaget er tørt (om underlaget har høyere fuktinnhold, så vil
dette hindre oljen i å trekke inn).

Nei, anbefaler å bruke hageslange pluss myk vaskekost. Dette
for å unngå at en kan flise opp trevirket, og at en kan fjerne ”bunnfargen”.
Tips: Bruk rent vann. Trenger en rengjøringsmiddel, så skal en ikke bruke sterker rengjøringsmiddel enn
husvask (i riktig blandingsforhold). Kraftigere rengjøringsmiddel kan blant annet lage ”skjolder” i underlaget.

1-3 år, men dette kan variere ut fra hvor utsatt flaten er og hva underlaget er
behandlet med tidligere. Tips: Med hyppig vedlikehold (årlig rengjøring og olje), vil en ha et enkelt vedlikehold.

Nei, anbefaler at en holder seg til ett og
samme produkt pr behandling/flate. Dette for å unngå farge-/kvalitet forskjell.

Ja om Du ikke ønsker mer pigmenter,
men kun vil friske opp de pigmentene som allerede er i flaten. Tips: Ved bruk av Klar vedlikeholds olje over tid,
vil trevirket bli naturlig ”værgrått” i farge.

Dette er utfordrende, pga oljen er transparent og gammel farge vil sladre gjennom. En
kan også risikere at enkelte flater trekker mer olje/pigmenter en andre flater. En vil da risikere et skjoldet
sluttresultat.

Det mest synlige tegnet, er at tørt underlag trekker til seg
fuktighet/vann.

Ja, anbefaler å vaske først med en
Terrasselysner. Denne vil fjerne overskydd av impregneringvæske og gi et jevnere sug i underlaget. Sjekk alltid
produsentens FDV.

Uttørket harpiksutslag bør børstes/skrapes bort.
Tips: Ikke prøv å fjern ”fersk/myk” harpiks. Vent til den har krystalisert seg.

Ja, oljen kan lagres frostfritt, lukket og stående. Tips: Rist gjerne opp spannet med jevne
mellomrom for å unngå for mye bunnfall ved lagring.

Nei, flytende olje skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å
unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder.